18.06.2019

Vědecko-technický jarmark 2019

I tento rok se škola účastnila Vědecko-technického jarmarku konaného na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Téma našeho stánku bylo: „Chléb, jak ho známe a neznáme“.

Návštěvníci jarmarku mohli zhlédnout výstavku základních surovin pro výrobu chleba, tradiční a netradiční obiloviny, olejniny. Současně byla i malá ochutnávka 3 druhů chleba, které upekli žáci-pekaři ve školní dílně. Někteří návštěvníci s námi konzultovali postupy výroby domácího chleba.

Současně byl pro zájemce otevřen školní mlýn. Odborný výklad zajišťovala paní zástupkyně Ing. Kovaříková.

Iva Koudelková, 13. 6. 2019