02.03.2022

V novém roce máme za sebou dvě profesní kvalifikace

Získání profesní kvalifikace je zajímavá možnost, jak získat např. živnostenský list. Hned dvě profesní kvalifikace se uskutečnily v lednu a únoru na naší škole. Jednalo se o tyto profesní kvalifikace: Výroba jemného pečiva a Výroba chleba a běžného pečiva.

Zkoušky z profesní kvalifikace se zúčastnilo celkem deset uchazečů, kteří zdárně zkoušku složili a rozšířili tak naše „pekařské“ řady. V průběhu zkoušky uchazeči normovali, vážili, měřili a připravovali suroviny a těsta jednotlivých druhů pekařských výrobků. Přesvědčit se můžete v přiložené galerii.

tým SPŠPaS Pardubice