22.01.2015

TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA ZE ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ PARDUBICE

V pátek 9. 1. 2015 navštívili naši školu malí koledníci, kteří nám zazpívali a předali drobné dárečky.  

My jsme jim na oplátku přispěli do tříkrálové sbírky.