09.01.2014

TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA ZE ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ PARDUBICE

Ve středu 8. 1. 2014 nás navštívili malí koledníci, kteří nám zazpívali a předali dárečky. My jsme jim na oplátku přispěli do tříkrálové sbírky a všem dětem rozdali tašky, v kterých pak nalezly užitečné věci.