11.05.2015

TRADIČNÍ SLAVNOSTI PERNÍKU

se konaly na obou nádvořích pardubického zámku 8. května 2015 již popatnácté.

V našem stánku jsme perníčky prodávali, předváděli jejich zdobení a umožnili  také zájemcům, aby si je ozdobili sami.