16.09.2021

Světluška zasvítila i u nás

Také v letošním mimořádném roce se žáci naší školy připojili k charitativní sbírce Světluška. Prodejem sbírkových předmětů se podařilo získat 7 739 Kč, které pomohou nevidomým. Sbírku organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.

Do sbírky se ochotně zapojili dobrovolníci ze tříd P4. A, P4. B a P3. B.

Za vzornou reprezentaci školy a jejich přístup k charitativní akci jim děkujeme.

Š. Jeřábková