14.09.2020

Světluška 2020

Také v letošním mimořádném roce se žáci naší školy připojili k charitativní sbírce Světluška. Prodejem sbírkových předmětů se podařilo získat 6 479,-Kč, které pomohou nevidomým. Sbírku organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.

Do sbírky se ochotně zapojili žáci třídy P4 Veronika Gajdošová, Monika Tomanová, Ondřej Beran, Jiří Heřmanský, Vlastimil Šimon a žák 2NS Dominik Trojan.

Za vzornou reprezentaci školy a jejich přístup k charitativní akci jim děkujeme.

Š. Jeřábková