20.09.2018

Světluška 2018

Také v letošním roce se žáci naší školy připojili k charitativní sbírce Světluška. Prodejem sbírkových předmětů se podařilo získat 5 576,-Kč, které pomohou nevidomým.

Sbírku organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.

Děkujeme studentům třídy P4 za aktivní zapojení se do akce.

Š. Jeřábková