21.09.2016

Světluška 2016

Také letos se žákyně naší školy rozhodly zapojit do sbírky Světluška. Prodejem sbírkových předmětů získaly částku 3556,- Kč.

Tradiční charitativní sbírku organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. Získané peníze pomáhají lidem se zrakovým postižením.

Děkujeme žákyním třídy P4. M. Binkové, N. Burešové, S. Kaliglou, V. Kostkové, A. Mackové a V. Vaškové.

Jeřábková