23.09.2015

Světluška 2015

Také letos se studenti naší školy, konkrétně třídy P4, rozhodli připojit ke sbírce Světluška. Prodejem sbírkových předmětů získali částku 3322,- Kč.

Tradiční charitativní sbírku organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. Získané peníze pomáhají lidem se zrakovým postižením.

Děkujeme

Jeřábková