18.03.2024

Stáž v Hradci Králové

Ve středu 13. března 2024 se naše dvě učitelky odborného výcviku, Radomíra Gabrielová a Zdenka Kremličková, účastnily odborné stáže ve Střední škole služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové.  

Na odloučeném pracovišti v Černožicích se učitelky seznámily s průběhem výuky oborů pekař, cukrář a kuchař a zjistily, jak to chodí i na jiné škole, která nabízí stejné obory vzdělání.

Poděkování patří Honzovi Halešovi a vedení školy, kteří nám stáž umožnili. Získané zkušenosti budou přeneseny do naší školy.

Tým SPŠPaS