03.11.2013

Sportovní úspěchy našich žáků

XX. Olympiáda mládeže okresu Pardubice započala 17. září 2013 přespolním během na tratích v lesíku Trnová.

Závodu se zúčastnila i naše družstva dívek a chlapců ve složení Bažantová Kateřina, Kynclová Simona, Sobotková Kristýna, Šimánková Klára, Ehl Petr, Husár Otakar, Pešák Milan a Vybíral Lukáš. I přes nepřízeň počasí si vedli všichni naši závodníci i závodnice dobře, družstvo dívek obsadilo 4. místo a družstvo chlapců 6. místo.

25. září 2013 pokračovala olympiáda mládeže soutěží v atletice s názvem CORNY POHÁR. I zde měla naše škola zastoupení ve všech disciplínách. Zásluhou všech členů družstva dívek i chlapců / Stránská Adéla, Maštalířová Pavlína, Sobotková Kristýna, Šimánková Klára, Bažantová Kateřina, Macháčková Zuzana, Bergová Lucie, Soukupová Denisa, Říhová Kateřina, Klouda Richard, Ehl Petr, Rederer Lukáš, Pešák Milan, Husár Otakar, Tláskal Jakub, Lamer David, Lukeš Marek, Musil Michal, Štěpánek Petr, Kosař Jiří / vybojovala obě družstva krásná 4. místa.

Zatím největšího letošního úspěchu docílili naši stolní tenisté. Turnaj ve stolním tenise proběhl 23. října 2013 v Městské sportovní hale v Holicích. Celý den bojovalo družstvo chlapců / Vybíral Marek, Vybíral Lukáš, Štěpánek Petr, Pešák Milan/ i družstvo dívek / Habětínková Michaela, Kubelková Markéta, Nekovářová Markéta / o co nejlepší umístění. Družstvo dívek se probojovalo ze základní skupiny a získalo nakonec bodované 6. místo. Družstvo chlapců, stejně jako v loňském roce, nenašlo v okresním kole žádného přemožitele, a tak bez problému postupují do krajského kola, které se koná 7. listopadu v Chrudimi.

V bodování škol XX. Olympiády mládeže okresu Pardubice si vede naše škola po třech soutěžích velice dobře. Dívky jsou na 4. místě a chlapci na vynikajícím 2. místě za SPŠ elektrotechnickou. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za dosavadní vzornou reprezentaci.

Šedivá