24.06.2014

Sportovní soutěže ve školním roce 2013 – 2014

V průběhu školního roku se žáci naší školy účastnili mnoha soutěží v rámci Olympiády mládeže okresu Pardubice.

V konečném pořadí dívky vybojovaly 6. místo v konkurenci 11 středních škol. Chlapci získali také 6. místo. Soutěže chlapců se ale zúčastnilo 18 středních škol okresu Pardubice.

Nejvýraznějšího úspěchu jsme dosáhli v soutěži stolních tenistů, kde naši chlapci zvítězili v okresním i krajském kole.

Všem sportovcům naší školy děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Jeřábková, Šedivá