11.02.2018

Sportovní soutěže

V 1. pololetí školního roku 2017/2018 se nominovaní žáci naší školy zúčastnili několika soutěží v rámci Olympiády mládeže okresu Pardubice.

Jednalo se o přebory v atletice /SAP/, turnaje ve volejbale, kopané, košíkové a ve florbale.

Vyučující TEV