29.06.2023

Sportovali jsme v Orlickém Záhoří

Od pondělí 12. do pátku 16. června pobývala necelá čtyřicítka žáků tříd P2. A a P3. B v penzionu Černá Voda u Orlického Záhoří. Zatímco loni to byla premiéra (dříve se jezdilo do jizerskohorského Bedřichova), letos už vedoucí znali v okolí každý kámen i řopík.

Počasí přálo, byť některým se zdálo příliš chladno (ale zkuste si sportovat ve čtyřicítkách...). Během pěti dní pobytu si vyzkoušeli žáci rozličné sporty (orientační běh, jízda na kánoi a paddelboardu, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, ruské kuželky...), naučili se orientovat v terénu podle mapy. Během turistických výšlapů došli na Kunštátskou kapli, vrch Zakletý, Anenský vrch a do Neratova. Poslední den je čekal zpěv u táboráku, opečení vuřtů a také stezka odvahy. Sečteno podtrženo: krásný kurz pro všechny účastníky!