17.01.2014

SPOLUPRÁCE S HYPERMARKETEM GLOBUS

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmou Globus. Probíhá zde odborný výcvik žáků oboru Prodavač, Globus nabízí odbornou praxi také pro žáky dalších našich oborů vzdělání – Pekař, Cukrář, Kuchař, Technologie potravin.

Výhledově se uvažuje i o stipendijním programu.

Na základě nabídky ředitele Globusu pana Šráma, kterou jsme velmi rádi přijali, chystáme pro zájemce z řad našich budoucích žáků a jejich rodičů exkurzi do výrobního zázemí Globusu. O termínech exkurze budeme informovat na webových stránkách školy.

V únoru 2014 proběhne v prostorách Globusu prezentace školy - u svého stánku škola představí obory, které nabízí a žáci předvedou ukázky své práce. Také o termínu této akce Vás budeme včas informovat.