11.05.2015

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VESELÉHO KOPCE

V sobotu 25. dubna byla zahájena 43. návštěvnická sezóna na Veselém kopci.

K úspěchu programu přispěla i naše škola – v hájence právě upečeným pečivem.
S učitelkou odborného výcviku Ilonou Tunkovou pekly žákyně 2.KB Aneta Kornoušková, Diana Krátká a Romana Havlová.