19.06.2018

Školu navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Ministra školství jsme přivítali ve školní prodejně chlebem a solí. Doprovázeli ho další významní hosté v čele s panem radním pro školství a tělovýchovu Pardubického kraje Ing. Bohumilem Bernáškem a vedoucím odboru školství Mgr. Martinem Kissem.

První kroky našich hostů vedly ke sborovně školy, kde byl soustředěn pedagogický sbor. Pan ministr nabídl k diskuzi problematiku ukončování středního vzdělávání, zvyšování platů pracovníků ve školství, společné vzdělávání, zavedení třetí hodiny tělesné výchovy, maturitní zkouška z matematiky a další. Učitelé měli tak jedinečnou příležitost slyšet bezprostřední názory pana ministra na palčivá témata současného školství.

Další součástí programu byla návštěva školního mlýna. Vzácných hostů se ujala paní zástupkyně Ing. Dana Kovaříková, která detailně popsala historii i současnost jedinečné technické památky.

Panu ministrovi jsme připravili jedno překvapení, které se odehrálo ve školní pekárně. Učitel odborného výcviku Bc. David Jeřábek společně s žáky prvního ročníku učebního oboru pekař aktivně zapojili pana ministra do technologického procesu výroby housek a chleba. Pan ministr si upletl housku a mistrně uválel těsto pro výrobu chleba.

Na závěr jsme se pochlubili našimi pekařskými a cukrářskými výrobky ve cvičném baru. Pan ministr a další hosté upřímně pochválili naše pekařské a cukrářské umění a ocenili naši pohostinnost.

Jsme rádi, že jsme byli poctěni pro nás tak netradiční návštěvou a doufáme, že se panu ministrovi a dalším hostům u nás líbilo.