04.03.2013

Školní wi-fi síť

Prostor školy je nově pokryt wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.