14.01.2019

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

pro obor Číšník se konala letos v termínu od 5. do 12. prosince. Žáci vytvořili 3 – 4 členné týmy a měli za úkol připravit slavnostní tabuli pro 2 osoby na téma OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ.

Odborná porota hodnotila kvalitu provedení, estetickou stránku i dodržování pravidel gastronomie, ostatní hodnotící – žáci a zaměstnanci školy a návštěvníci Dne otevřených dveří obodovali práci budoucích číšníků tak, že 1. místo získalo soutěžní družstvo číslo 2 ve složení Natálie Skálová, Veronika Bordovská, Lucie Katrušinová a Petra Uličná ze třídy 3.A

12. prosince, kdy se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ školy, zároveň předvedli žáci oboru Prodavač své dovednosti v úpravě balíčků. Ve třech skupinách měli za úkol zabalit celkem 6 vánočních dárků (podle zadání i podle vlastní fantazie) a vytvořit vánoční aranžmá, které bude odpovídat zvolenému balicímu materiálu.

Jak se zúčastněným žákům povedlo všechny úkoly splnit – to můžete posoudit na fotografiích.

V lednu bude soutěž pokračovat druhou částí určenou pro obor Cukrář. Na zadané téma „100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY“ (Kouzlíme z perníku) budou tvořit své výrobky 3 cukrářská družstva.

J. Rechtoriková