15.02.2018

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 12. 2. 2018 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 15 žáků ze studijních i učňovských oborů a nástavbového studia.

Soutěžící měli možnost si opět vyzkoušet stejné typy úloh, jaké se vyskytují u státní maturitní zkoušky z cizích jazyků nebo mezinárodních zkoušek, a to je čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti.

Za všechny úkoly bylo možné získat celkem 62 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci:

1. Petr Čičmanec P4. 52 bodů

2. – 3. Barbora Faitová P2.B 46 bodů

2. – 3. Nikola Hypšmanová P4. 46 bodů

4. Kristýna Lišková P4. 45 bodů

5. Renata Ždímalová P1.B 41 bodů

Pět nejlepších soutěžících bude oceněno z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka