26.04.2017

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 20. 4. 2017 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se v letošním školním roce zúčastnilo 18 žáků z 1. – 3. ročníků studijních oborů a nástavbového studia.

Soutěžící měli možnost si vyzkoušet stejné typy úloh, které se vyskytují u státní maturitní zkoušky z cizích jazyků - čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti. Za všechny úkoly bylo možné získat celkem 45 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci:
1. Schwarzerová Anna 2.NS - 34 bodů
2. Hypšmanová Nikola P3. - 30 bodů
3. Petr Čičmanec P3. - 28 bodů
4. Barbora Šlézová P1.A - 26 bodů
5. Barbora Faitová P1.B - 22 bodů

Pět nejlepších soutěžících bude oceněno z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka