03.02.2016

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 11. 1. 2016 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 12 žáků z 1. – 3. ročníků.

Soutěžící měli možnost si vyzkoušet stejné typy úloh, které se vyskytují u státní maturitní zkoušky z cizích jazyků - čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti.

Nejlepších výsledků dosáhly žákyně:

1.- 2. Hypšmanová Nikola P2. 40 bodů, Macková Andrea P3. 40 bodů

3. Schwarzerová Anna 1.NS 38 bodů

4.- 5. Lišková Kristýna P2. 33,5 bodů, Morávková Anna P1.B 33,5 bodů

Pět nejlepších soutěžících bylo oceněno z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka