17.02.2014

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 22. 1. 2014 se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 15 žáků z 1. – 4. ročníků.

Soutěžící měli možnost si opět vyzkoušet podobné úkoly, které se objevují u státní maturitní zkoušky - čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti.

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. Staňková Lenka M4. 38 bodů
2. Bartoňová Pavlína 4.KB 36 bodů
3. Pardusová Pavlína 1.NS 35 bodů
4.- 5. Stýblová Helena M4., Pešák Milan M4. 34 bodů

Tři nejlepší soutěžící budou oceněni z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka