28.01.2020

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

Školního kola Olympiády v německém jazyce, které se konalo ve čtvrtek 9. 1. 2020, se zúčastnilo 9 žáků z 1. – 3. ročníků studijních i učebních oborů.

Jako každý rok měli soutěžící možnost vyzkoušet si stejné typy úloh, jaké se vyskytují u státní maturitní zkoušky z cizích jazyků nebo u mezinárodních zkoušek - čtení a poslech s porozuměním a řečové dovednosti, jejichž součástí je i popis obrázku.

Nejlepších výsledků dosáhly žákyně:
1. Krčmářová Tereza P3. 72 body
2. Ždímalová Renáta P3. 40 bodů
3. Pušová Daniela P2.A 36 bodů
4. Zoreniková Anna 1.A 35 bodů
5. Emingerová Julie P1.A 33 body

Vítězka školního kola postupuje do okresního kola.

Všem účastníkům děkujeme a výherkyním blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka