13.02.2019

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 16. 1. 2019 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se v letošním školním roce zúčastnilo pouze 9 žáků z 1. – 3. ročníků studijních oborů.

Jako každý rok měli soutěžící možnost vyzkoušet si stejné typy úloh, jaké se vyskytují u státní maturitní zkoušky z cizích jazyků nebo mezinárodních zkoušek - čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti.

Nejlepších výsledků dosáhly žákyně:
1. Krčmářová Tereza P2. 46 bodů
2. Horáčková Tereza P1.B 33 bodů
3. Ždímalová Renáta P2. 30 bodů
4. Faitová Barbora P3. 29 bodů

Vítězka školního kola postupuje do okresního kola.

Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka