25.01.2018

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 18.1.2018 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 14 žáků z 1. - 3. ročníků studijních oborů.

Soutěžící si v 1.kole vyzkoušeli podobné úlohy jako u státní maturity – poslech a čtení s porozuměním, doplňování gramatiky.

Pět nejlepších žaků postoupilo do 2. kola – konverzace na zadaná témata.

Umístění:
1. místo – Kateřina Uttendorfská P3
2. místo – Filip Šetek P3
3. místo – Adéla Vodičková P1.A

Soutěžící byli ocenění z fondu SRPŠ věcnými cenami.

Výhercům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme.

Mgr. Monika Soroková, Mgr. Petra Pešková, Mgr. Ing. Helena Vančurová