23.01.2017

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 18.01.2017 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 12 žáků z  1. - 4. ročníků studijních oborů.

Soutěžící si v 1.kole vyzkoušeli podobné úlohy jako u státní maturity – poslech a čtení s porozuměním, doplňování gramatiky.

Pět nejlepších žaků postoupilo do 2. kola – konverzace na zadaná témata.

Umístění:

1. místo – Gabriela Magicová P4

2. místo – Martin Matrka P3

3. místo – Daniela Palánová P4

Soutěžící byli ocenění z fondu SRPŠ věcnými cenami.

Výhercům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme.

Mgr. Monika Soroková
Mgr. Marina Belaja
Mgr. Ing. Helena Vančurová