05.02.2016

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 12.01.2016 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 16 žáků z 1. - 3. ročníků studijních oborů.

Soutěžící si v 1.kole vyzkoušeli podobné úlohy jako u státní maturity – poslech a čtení s porozuměním, doplňování gramatiky.

Šest nejlepších žaků postoupilo do 2. kola – konverzace na zadaná témata.

Umístění:

1. místo – Martin Matrka P2 – postupuje do okresního kola

2. místo – Kateřina Smetanová P2

3. místo – Daniela Palánová P3

Soutěžící byli oceněni z fondu SRPŠ věcnými cenami. Výhercům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme.

Mgr. Monika Soroková

Mgr. Marina Belaja