23.01.2020

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 21.1.2020 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 11 žáků z 1. - 3. ročníku studijních oborů.

Soutěžící si v 1.kole vyzkoušeli podobné úlohy jako u státní maturity – poslech a čtení s porozuměním, doplňování gramatiky.

Pět nejlepších žaků postoupilo do 2. kola – konverzace na zadaná témata.

Umístění:
1. místo – Tereza Krčmářová P3
2. místo – Jane Vítová P2.A
3. místo – Ondřej Hála P2.A

Výhercům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme.

T. Krčmářová a J. Vítová budou reprezentovat naši školu v okresním kole.

Mgr. Monika Soroková, Mgr. Petra Pešková, Mgr. Ing. Helena Vančurová