01.04.2019

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 20.3.2019 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 9 žáků z 1. - 3. ročníků studijních oborů.

Soutěžící si v 1. kole vyzkoušeli podobné úlohy jako u státní maturity – poslech a čtení s porozuměním, doplňování gramatiky.

Pět nejlepších žaků postoupilo do 2. kola – konverzace na zadaná témata.

Umístění:
1. místo – Tereza Krčmářová P2
2. místo – Barbora Šlézová P3
3. místo – Matyáš Češík P3

Výhercům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme.

Mgr. Monika Soroková
Mgr. Petra Pešková
Mgr. Ing. Helena Vančurová