24.06.2013

Regionální doprava

Parubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální opravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém obavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO.

Kartu bue možné využít pro cestování jak v Parubickém, tak v Královehradeckém kraji. Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící děti a studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. Pořízení čipové karty bue stát jenorázově 150,- Kč. Tento poplatek bude splatný při podání vyplněné žádosti o vydání čipové karty IREDO na kontaktních místech. Vyplněné a potvrzené žádosti mohou žadatelé podávat od 1. srpna 2013. Karta bude vyhotovena v termínu do 14 dnů od podání žádosti a bude připravena k vyzvednutí na kontaktních místech, kde byla žádost podána. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Pardubického kraje.

Celá zpráva zde. (pdf)

Žádost o osobní čipovou kartu IREDO zde. (pdf)