27.02.2020

RAUT V SÁLE JANA KAŠPARA

Zajišťovali jsme občerstvení pro pracovní setkání o sociální a bytové politice pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje.

Mgr. D. Dostálová