14.08.2023

První ročník přednášek v ZŠ je úspěšně za námi!

V uplynulém školním roce jsme připravily pro žáky druhého stupně ZŠ cyklus přednášek z předmětů mikrobiologie, chemie potravin a technologie. V jednotlivých přednáškách jsme představily konkrétní téma a problematiku.

Za mikrobiologii to bylo téma „Mikroorganismy v potravinářství“, za chemii potravin: „I chemii můžeme ochutnat“ a za technologii „Nebojme se obilovin“.

O přednášky projevilo zájem několik základních škol z Pardubic. Pro nás to byla zajímavá zkušenost, protože přednášky byly organizovány přímo na jednotlivých ZŠ, v odborných učebnách.

Tímto děkujeme za vstřícnost a vynikající organizaci ze stran ZŠ. V případě zájmu se uskuteční přednášky i v následujícím školním roce. Další informace vám rády sdělíme na burzách škol.

M. Srníková, J. Kempová, J. Šedivá a I. Koudelková