14.09.2023

Prváci si zpestřili dějepisnou výuku v Institutu Paměti národa

V pondělí 11. září 2023 se třídy P1. A a P1. C zúčastnily vzdělávacího programu v INSTITUTU PAMĚTI NÁRODA v Machoňově pasáži v Pardubicích.

Téma programu „Druhý odboj“ bylo rozděleno na dvě rozdílné části, práce v nich se lišila, třídy se střídaly.

První částí byl workshop Druhý odboj, studenti seděli v kroužku, seznámili lektorku se svými znalostmi, odpovídali na dotazy, hráli hry, poslouchali nahrávky, z kterých vyvozovali závěry.

Druhá část probíhala ve zvláštních tmavých částech v podzemí, kde žáci vytvořili skupinky, obdrželi tablety, poslouchali společně informace týkající se druhého odboje, odpovídali na otázky kvízu a potom se pohybovali podle instrukcí ve sluchátkách po jednotlivých stanovištích a poznávali osudy konkrétních pamětníků. Na závěr se opět sesedli do kroužku a vyslechli odkaz lidí, kteří dobu války zažili a kteří dnešní generaci chtěli sdělit, jaké hodnoty mají ve svých životech uplatňovat.

Mgr. Romana Horáčková