15.10.2021

Projektový den se ZŠ Pardubice Ohrazenice

Druhý projektový den na podporu polytechnického vzdělávání v Pardubickém kraji byl realizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu (I-KAP) se Základní školou Pardubice Ohrazenice.

Pro žáky a jejich pedagogický doprovod připravili učitelé SPŠPaS Pardubice bohatý program na třech pracovištích školy. V pekárně, v cukrárně a ve cvičném baru bylo rušno a žáci se do všech prací zapojili s nadšením a elánem. Čtyři hodiny tak utekly jako voda. Již nyní se těšíme na další návštěvu, která se uskuteční v druhém pololetí školního roku 2021/2022.

Tým pedagogů SPŠPaS Pardubice zapojených do projektu I-KAP