09.04.2019

Projektové dny pro žáky základních škol na SPŠ potravinářství a služeb Pardubice

V únoru a březnu 2019 proběhly na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice projektové dny pro žáky Základní školy Waldorfská Pardubice a Základní školy Pardubice – Ohrazenice. Projektové dny na podporu polytechnického vzdělávání v Pardubickém kraji byly realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu.

Pro žáky základních škol a jejich pedagogický doprovod připravili učitelé SPŠPaS Pardubice bohatý program na čtyřech pracovištích školy. Únorové projektové dny se odehrávaly ve školní pekařské dílně a mikrobiologické laboratoři, v březnu se žáci přemístili do cukrářské dílny a chemické laboratoře.

Na všech pracovištích bylo rušno, žáci základních škol a jejich učitelé se za asistence vyučujících a žáků SPŠPaS Pardubice s velkou chutí a nadšením zapojili do všech připravených aktivit.

Ve školní pekárně žáci základních škol vážili a tvarovali těsta, pletli housky, zdobili koláče, vyráběli různé tvary jemného pečiva a trvanlivé výrobky, stejně jako hlavní pekařský výrobek – chléb, učili se ovládat pekařské stroje a zařízení. Veškeré ručně i strojově vyrobené produkty upekli a některé z nich také ochutnali. Čtyři hodiny pekařské praxe utekly jako voda. Všem zúčastněným zůstanou hezké vzpomínky na příjemně strávené dopoledne ve voňavé pekárně plné sladkých a slaných dobrot.

Mikrobiologická laboratoř se na několik hodin proměnila v místo, kde si zvídaví žáci základních škol vyzkoušeli práci s laboratorními přístroji a pomůckami. Mikroskopem sledovali mikroorganismy, soutěžili v tom, kdo nejpřesněji odpipetuje zadaný objem vody, provedli stěry z rukou, stejně jako mikrobiologický rozbor zákusku, izolovali a selektovali plísně a mnoho dalšího. Zjistili, jak zajímavý a pro život užitečný je obor mikrobiologie, který je jedním ze stěžejních předmětů vyučovaných na škole.

V cukrářské dílně měli žáci ZŠ možnost vyzkoušet si výrobu a překládání listového těsta, výrobu vaflového těsta a roládových a dortových korpusů ze šlehaných hmot, zdobili dortové makety, plnili roládové a dortové korpusy, potahovali výrobky fondánem, vařili náplně. Svou fantazii žáci zapojili při zdobení perníků, což byla aktivita, která je nejvíce nadchla. Vlastnoručně zdobený perník se stal jejich památkou na setkání s cukrářským řemeslem.

V chemické laboratoři se žáci seznámili s principy a významem senzorického hodnocení potravin. Provedli hodnocení pekařského výrobku, podle chuti poznávali různé druhy potravin. Některé vzorky, zejména koření, poznávali podle vůně. Z chemických dovedností si vyzkoušeli přípravu roztoku, pracovali na analytických váhách a s odměrným nádobím. Na závěr se věnovali přípravě vzorků pro analýzu a homogenizaci.

Projektové dny ukázaly, jak lze vhodným a nenásilným způsobem zapojit do společné práce žáky z různých škol a různého věku, stejně jako pedagogy základních a středních škol.

Těšíme se na žáky a pedagogy základních škol na projektových dnech, které připravujeme pro školní rok 2019/2020.

Tým pedagogů SPŠPaS Pardubice zapojených do projektu I-KAP