01.03.2019

Projektové dny pro žáky základních škol

Ve dnech 13. 2. 2019 a 20. 2. 2019 se na SPŠPaS Pardubice uskutečnily projektové dny pro žáky Základní školy Pardubice – Ohrazenice a Základní školy Waldorfská Pardubice. Projektové dny na podporu polytechnického vzdělávání v Pardubickém kraji jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu.

Pro žáky základních škol připravili učitelé naší školy bohatý program ve školní pekařské dílně a mikrobiologické laboratoři.

Na obou pracovištích bylo rušno, žáci základních škol a jejich pedagogický doprovod se za asistence vyučujících a žáků naší školy s velkou chutí a nadšením zapojili do všech připravených aktivit.

Ve školní pekárně žáci základních škol vážili a tvarovali těsta, pletli housky, zdobili koláče, vyráběli různé tvary jemného pečiva a trvanlivé výrobky, stejně jako hlavní pekařský výrobek – chléb, učili se ovládat pekařské stroje a zařízení. Veškeré ručně i strojově vyrobené produkty upekli a některé z nich také ochutnali. Čtyři hodiny pekařské praxe utekly jako voda. Všem zúčastněným zůstanou hezké vzpomínky na příjemně strávené dopoledne ve voňavé pekárně plné sladkých a slaných dobrot.

Mikrobiologická laboratoř se na několik hodin proměnila v místo, kde si zvídaví žáci základních škol vyzkoušeli práci s laboratorními přístroji a pomůckami. Mikroskopem sledovali mikroorganismy, soutěžili v tom, kdo nejpřesněji odpipetuje zadaný objem vody, provedli stěry z rukou, stejně jako mikrobiologický rozbor zákusku, izolovali a selektovali plísně a mnoho dalšího. Zjistili, jak zajímavý a pro život užitečný je obor mikrobiologie, který je jedním ze stěžejních předmětů vyučovaných na naší škole.

První projektové dny ukázaly, jak lze vhodným a nenásilným způsobem zapojit do společné práce žáky z různých škol a různého věku, stejně jako pedagogy základních a středních škol.

Těšíme se na příští setkání, která proběhnou již za měsíc.