31.10.2022

Projektové dny jsou za námi

Projektové dny na podporu polytechnického vzdělávání v Pardubickém kraji byly realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu se Základní školou Pardubice Ohrazenice a Základní a mateřskou školou Rybitví.

Ve dnech 18. a 20. října 2022 se na třech pracovištích školy vystřídalo 36 žáků a jejich pedagogický doprovod. Bohatý program pro ně připravili učitelé SPŠPaS Pardubice. Stroje a zařízení se rozjely v pekárně a cukrárně. Ve výukovém baru si žáci vyzkoušeli práci číšníka či servírky.

Na pracovištích bylo již od osmé hodiny ranní rušno. Žáci se do všech jim svěřených prací zapojili aktivně, a protože hodnocení je nedílnou součástí výroby, tak si po ukončení praktické činnosti žáci odnášeli malou drobnost, kterou si sami vyrobili.

Tým pedagogů SPŠPaS Pardubice zapojených do projektu I-KAP