28.08.2014

Předplatné do VČD sezóna 2014 /15

Zájemci z řad studentů i zaměstnanců školy hlaste se nejpozději 12. 9. 2014 u Mgr. Stoupové. Cena na 7 představení je 700Kč pro studenty, 1150Kč pro ostatní zájemce.