18.10.2013

Poznávací zájezd „Vánoční Drážďany“

Ve středu 4. 12. 2013 pořádá škola jednodenní poznávací zájezd do Německa. Na programu zájezdu je prohlídka Drážďan a návštěva tradičních vánočních trhů.

Cena zájezdu je 617- Kč a zahrnuje dopravu autobusem, služby průvodce a pojištění léčebných výloh s odpovědností za škodu. Zájezd zajišťuje cestovní kancelář IDEA tour, jejíž služby škola vyzkoušela v předcházejících letech při vánočních zájezdech do Vídně. Zájezd je určen především pro žáky studující německý jazyk. Přihlášku získáte u svých vyučujících německého jazyka. Zájemci z řad angličtinářů si mohou vyzvednout závaznou přihlášku u Mgr. Šedivé (kabinet TV). S účastí na akci musí souhlasit příslušný třídní učitel.

Šedivá, Borovičková
vyučující Nj