08.01.2016

Pozdrav z Varšavy

Naši polští přátelé nám popřáli krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2016.