11.04.2013

PEKAŘ ROKU 2013

Tak zní název celostátní soutěže, kterou uspořádal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR ve dnech 10. – 11. dubna 2013, a to na naší škole.

Tato soutěž má svou tradici. Letos se uskutečnil již 18. ročník, kterého se zúčastnilo devět soutěžících, studentů potravinářských škol z celé ČR. Jejich úkolem bylo přesvědčit porotu o svém pekařském umění. Odborníci hodnotili zručnost při výrobě chleba, běžného pečiva, vánoček a koláčů.

V minulých letech se místem konání stala pelhřimovská pekárna Adélka či prostory na výstavě Salima v Brně. Bylo pro nás potěšením a výzvou uspořádat letošní ročník na SŠPaS Pardubice. A ještě větší byla radost nás všech, když titul Nejlepší pekařka junior roku 2013 získala studentka 3. ročníku Magdaléna Vondrová. Zahanbit se nenechal ani Milan Pešák, spolužák vítězky, který obsadil 4. místo.

Oběma účastníkům klání tímto děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě. Poděkování patří samozřejmě i všem pedagogům, kteří mladé pekaře na jejich povolání připravují.

Přiložené fotografie prozradí, jaká atmosféra na soutěži panovala.