04.02.2013

Olympiáda v německém jazyce

Dne 15.1. 2013 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce.

Soutěže se zúčastnilo v letošním roce 12 žáků z 2. – 4. ročníků. Soutěžící měli možnost vyzkoušet si obdobné úkoly, se kterými se setkají u státní maturitní zkoušky - čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku, řečové dovednosti.

Nejlepších výsledků dosáhly studentky:

1. – 2. Svobodová Veronika A4.  40 bodů
            Hortenská Jana M4.         40 bodů
        3. Bucharová Simona M4.   39 bodů
        4. Stýblová Helena M3.        38 bodů
        5. Staňková Lenka M3.         35 bodů

Jmenované studentky budou oceněny z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Lenka Šedivá