17.12.2015

Olympiáda v českém jazyce

Dne 7. 12. 2015 se na naší škole konala Olympiáda v českém jazyce. Zúčastnilo se 10 žáků z 1. – 4. ročníku. Nejlepšího výsledku dosáhla Karolína Pasterná z P1B. Nejen jí, ale i ostatním studentům blahopřejeme. B. Stoupová