19.12.2019

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola olympiády se v letošním školním roce zúčastnilo 9 žáků. Nejvyššího počtu bodů dosáhla N. Junková ze třídy P1A a postupuje do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020.

2. místo obsadila B.Faitová ze třídy P4 a 3. místo získala A.Drobná ze třídy P1A.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu.

Mgr. Kantorová, Mgr. Stoupová