17.12.2014

OCENĚNÍ VYBRANÝCH ŠKOL

Na pardubickém zámku jsme se zúčastnili slavnostního setkání ke zhodnocení akcí s účastí škol v našem kraji v roce 2014.

Na jedné straně jsme byli jako škola oceněná  - za naši pravidelnou účast na krajských dožínkách a Velikonocích na zámku, na straně druhé jsme se podíleli také na organizaci tohoto slavnostního odpoledne s kulturním programem a rautem.