10.03.2022

Nejlepší češtináři dostali ocenění

V lednu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Než se žáci i učitelé odebrali na jarní prázdniny, dostali nejúspěšnější řešitelé ocenění.

Nejlépe si s jazykovými úlohami i se zadanou slohovou prací poradila Nikola Junková z P3. A, která postupuje do okresního kola. Mezi další úspěšné řešitele patří: Jiří Wilczák (1. NS), Julie Emingerová (P3. A), Ladislav Janásek (P1. C) a Matěj Kňava (P2. B). Tito účastníci dostali diplom a menší ceny. Školního kola se zúčastnilo celkem 10 studentů. Vítězce blahopřejeme, všem děkujeme za účast.

vyučující českého jazyka a literatury