06.02.2024

Navštívili nás pekaři z Francie

Po několikaleté odmlce navštívila naši školu v úterý 23. ledna 2024 v odpoledních hodinách opět skupina 40 žáků a 4 učitelů z francouzské školy CFA/UFA André Siegfried, která sídlí v alsaském Haguenau.

V předchozích letech naše školy rozvíjely vzájemnou spolupráci, jejíž součástí byly i výměnné týdenní stáže žáků. Spřátelená škola nabízí velké množství učebních i maturitních oborů, k nám do školy konkrétně zavítali žáci z učebního oboru pekař. V České republice trávili týden, který vyplnili mimo jiné i exkurzemi po potravinářských závodech.

Francouzské hosty přivítal pan ředitel Zdeněk Zitko ve sborovně školy, kde bylo pro ně připraveno malé občerstvení v podobě nápojů, cukrářských a pekařských výrobků. Nejprve byla hostům představena naše škola a proběhla krátká debata na téma české a francouzské školství. Poté se francouzští žáci s učiteli rozdělili na anglicky a německy mluvící skupinu. Za doprovodu pane ředitele a učitelů cizích jazyků a technologie si obě skupiny prohlédly celou školu. Během exkurze byli žáci velmi zvídaví, vše je zajímalo a kladli i spoustu dotazů týkajících se oborných praxí, vybavení odborných učeben a jednotlivých předmětů, které se na naší škole vyučují.

Francouzským žákům i učitelům se naší škole velice líbilo a návštěvu si užili. Obě školy by v budoucnosti rádi navázaly na předchozí spolupráci, která by jistě obohatila žáky obou stran.

Mnohokrát děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na zajištění reprezentace naší školy.

Mgr. Lenka Šedivá