18.12.2013

Návštěva vánočních Drážďan

Dne 4. 12. jsme se zúčastnili s žáky naší školy jednodenního zájezdu do Drážďan. Jako každoročně jsme využili CK Idea Tour Pardubice.

Po příjezdu do města nás průvodkyně paní Šedová provedla kolem nádherných paláců saských kurfiřtů a poutavě nás seznámila s jejich historií. Nenechali jsme si ujít ani krásnou vyhlídku z teras Zwingeru. Poté jsme navštívili kostel Panny Marie – Frauenkirche, který byl za 2. světové války stejně jako 90% Drážďan poničen bombovými nálety. Přesto jsme mohli obdivovat jeho monumentální krásu, protože byl po náročné rekonstrukci znovu otevřen v roce 2005.

Na několika místech Drážďan jsme nasáli příjemnou předvánoční atmosféru na pověstných vánočních trzích, které jsou nejstarší v Evropě.

V odpoledních hodinách jsme si prohlédli zajímavé expozice v Německém muzeu hygieny, které je známé svými interaktivními exponáty.

V podvečerních hodinách se nám ani nechtělo opustit adventně rozsvícené Drážďany.

Výlet se rozhodně vydařil a doufáme, že v tradici vánočních zájezdů budeme pokračovat.

Milou tečkou za uskutečněným zájezdem bylo vrácení 110 Kč z ceny zájezdu žákům, kteří zaplatili příspěvek do fondu SRPŠ.